×

Unidentified Photos


This photo featuring unidentified female Manterys’s in possibly Pojałowice. There was a tradition in the area when a female Manterys was getting married that a small religious grotto was built on the groom’s property, where she was live. As of 2014 there a seven grottos still in Zarogów.
Zródła: Eugeniusz Jakubas 

Ciekawą historię o córkach Manterysów – podobno był taki zwyczaj, że jak któraś wychodziła za mąż, to tam gdy szła mieszkać z mężem stawiano przed domem małą kapliczkę. W Zarogowie jest tych kapliczek siedem.
Source: Eugeniusz Jakubas 

Napisz do nas/email us