×

Tomasz Manterys (his son/jego synem Wincenty Manterys 1900 – 4-8-1981)

Moved to Będzin from Miechów or Racławice.
Przeniósł się do Będzina z Miechowa lub Racławic.