×

Tekla Manterys (14-9-1813 – )

Tekla was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1

Her godparents were Marcin Przędzik (40) & Joachim Manterys (40) both farm workers from Pojałowice.2 

1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives

2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: img_5241

Tekla była chrzczona w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach.1

Jej rodzicami chrzestnymi byli Marcin Przędzik (40) i Joachim Manterys (40) zarówno włościanie z Pojałowice.2

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach

2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: img_5241