×

Stanisław Manterys (1912 – 8-11-1979)


Wedding/ślub Stanisław Manterys (son/syn Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953) & Janina Kowalczyk (Władysława?). 10-10-1931, Pinczów.

Back from left/stoją od lewej: Janina Sikorska (Manterys) 1-1-1910 – 4-4-2004, Tadeusz Manterys (son/syn Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953), unknown (but his wife is/jego żoną Pelagia Manterys), Pelagia Manterys (daughter/córka Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953), Józefa - her sister/jej siostrą Julia Manterys (Jangrot), unknown
Sitting from left/siedzą od lewej: Piotr Manterys (1-10-1877 – 1953), unknown (mother of/jej córką Julia Manterys Jangrot), Janina Kowalczyk (Władysława?), Stanisław Manterys (son/syn Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953), Julia Manterys (Jangrot, wife of/jej mężem Piotr Manterys)Stanisław Manterys (1912 – 8-11-1979)
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
Stanisław Manterys was a farmer. He also lived in Szczypiec.
Stanisław był rolnikiem. Mieszkał też w Szczypcu.