×

Manterys Genealogy Research Tools

Manterys is a Polish surname which for at least the past four centuries remained static and centred in the villages near the town of Miechów, such as Zarogów, Szczepanowice and Pojałowice. The majority now live around Poland and a small number began migrating around the world from the early 20th Century. 
 
Poland
The earliest recorded Manterys was born in Szczepanowice in 1677. According to moikrewni.pl, more than 300 people with the Manterys surname now live in
33 territories across Poland: Miechów (98), Kraków (64), Tczew (25), Będzin (22), Warszawa (19), Września (10), Mysłowice (8), Świętochłowice (7), Bielsko-Biała (6). 
 
New Zealand
Five children of Serafin Manterys (2-11-1899 – 7-2-1942) arrived in New Zealand in 1944 as refugees after being deported to a forced-labour camp in Siberia in 1940 during World War II. A book was written about this history – New Zealand’s First Refugees – Pahiatua’s Polish Children.
 
USA
According to the White Pages and Ancestry.com there are 10 in the USA.

 

In 2010 and 2013 this website photographed the Archdiocesan Archives in Kielce’s birth, death and marriage records of the Miechów area, where the Manterys surname has historically been concentrated. The oldest records date back to the 17th Century. (Polish records began in 1611.)

It also visited the Miechów area parishes Nasiechowice, Miechów, Kalina Wielka and Sławice Szlacheckie and photograhped their complete records. This is because not necessarily all records were transferred to the Archdiocesan Archives in Kielce.

The following interesting facts were discovered:

 • There were some variations of the standard spelling of the surname Manterys. Because of the high level of illiteracy up to the 19th Century, especially in rural areas, officiating priests unfamiliar with the local accent would write the name as he heard it. The following spellings were found – Mantyrys, Mentyrys, Mantryris, Manteris, Menteris, Męntyrys and Manderys. Different spellings sometimes appear on the same record. There is no doubt from the records that whatever spelling of the surname was used, it refers to the same "Manterys" family
 • The standard spelling in one of the oldest parish registers in 1717 is "Manterys"
 • The Manterys people identified in the archives were traditionally village-based small farmers or farm workers
 • Illiteracy is evident by the standard phrase used in the parish register informing that the witnesses were unable to sign their names or read
 • The parish records were periodically audited by a visiting representative of the bishop. The priest keeping the parish register was also an official of local government authorities in this matter

 

The following cemeteries in the Kraków region contain Manterys graves, which up to 2013 have all been photographed for the Gallery:

 • Kraków Communal Cemetery
 • Nasiechowice
 • Sławice Cemetery
 • Miechów Cemetery
 • Sosnowiec-Będzin Cemetery
 • Solipse Cemetery, Ursus
 • Gołąbki Cemetery, Ursus

Download the Family Relationship Pyramid, which shows how you are related to distant relatives (eg, 2nd cousin, once removed) . 

The history of Nasiechowice, written from the Jakubas surname genealogical point of view. Includes Manterys information. The Nasiechowice parish has historically been a central point for many Manterys families. 

See the statistical analysis of the Nasiechowice parish records from 1773 to 1912. Manterys was the 6th most popular surname

It was common practice in the days of high infant mortality for children to inherit the name of an older deceased sibling and deceased babies to be given the name of an older living sibling. 

Click here for more information (Polish language)

Franciszek (1880 – 1949) and Łucja Małkiewicz (ca.1882 – 1959) from Sławice Szlacheckie bought land in Zielenice and named it Manteresówka or Manterysówka. See map.

Interview with Teresa Sztajnke (daughter in law of Zofia Midro/Manterys, born ca.1917, who later remarried Otto Sztajnke) in Zielenice 2018 by Michał Gamrat

 

Polska
Nazwisko Manterys było notowane w Szczepanowicach już od końcowych lat XVII wieku. Ponad 300 osób z nazwiskiem Manterys mieszka w Polsce w 33 miejscowościach, m.i.: Miechów (98), Kraków (64), Tczew (25), Będzin (22), Warszawa (19), Września (10), Mysłowice (8), Świętochłowice (7), Bielsko-Biała (6).

Nowa Zelandia
Pięć rodzeństwa (dzieci Serafina Manterysa, 2-11-1899 – 7-2-1942) przybyło do Nowej Zelandii w 1944r., jako uchodźcy z syberyjskich obozów przymusowej pracy podczas II wojny światowej. Ich dzieje są opisane w książce – Dwie Ojczyzny: Polskie Dzieci W Nowej Zelandii: Tułacze Wspomnienia

Stany Zjednoczone
Według stron White Pages i Ancestry.com w USA mieszka 10 osób z tym nazwiskiem. 

W 2010 i 2013 niniejsza strona fotografowała rejestry narodzin, zgonów i małżeństw okręgu Miechów, znajdujących się w Archiwum Diecezji Kieleckiej, gdzie występuje nazwisko Manterys, historycznie tam skoncentrowane. Najstarsze zapisy sięgają 17 wieku. (Polskie księgi rozpoczął w 1611.)

Sfotografowano również wszystkie akta w następujących parafiach okręgu Miechów (Nasiechowice, Miechów, Kalina Wielka i Sławice Szlacheckie), ponieważ nie wszystkie akta zostały przeniesione do głównego archiwum diecezjalnego w Kielcach. 

 • W wieku XIX i wcześniej, występował wysoki poziom analfabetyzmu, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej. W takich przypadkach proboszcz spisujący akta urodzin, ślubów czy zgonów zapisywał nazwisko tak, jak je słyszał. Nieobeznani z miejscową wymową, czasami zapisywali: Mantyrys, Mentyrys, Mantyris, Manteris, Menteris, oraz kilku Męntyrys i Manderys. Czasami dwie inne wersje występują w tym samym dokumencie. Analfabetyzm jest uwidoczniony przez standardowy dopisek proboszcza, że świadkowie nie podpisali się, bo nie umieli czytać
 • Mimo tych okazyjnych odchyleń, standardowa pisownia nazwiska przez prawie dwa wieki, sięgająca do roku 1717 była Manterys
 • Nie też ma wątpliwości, że zapisy w księgach parafialnych, znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, dotyczą tej samej rodziny
 • Księgi parafialne podlegały okresowej rewizji kurii biskupiej. Proboszcz prowadzący wpisy do ksiąg był zarazem urzędnikiem państwowym w tej sprawie
 • Ludzie występujący w tych archiwach to tradycyjnie rolnicy

 

Sfotografowane też zostały groby Manterysów na niżej podanych cmentarzach w okolicach Krakowa i są umieszczone na niniejszych stronach:

 

Pobierz Piramidę (schemat) pokrewieństwa, która pokaże Twój stopień pokrewieństwa do bliższych i dalszych krewnych.

Dzieje Nasiechowic, spisane dla potrzeb drzewa rodziny Jakubas. Są tam też dane o rodzinie Manterys. Od pokoleń, Nasiechowice były ściśle związane z dziejami wielu rodzin o nazwisku Manterys.

Statystyki demograficzne parafii Nasiechowice za lata 1773 - 1912

W czasach, gdy śmiertelność dzieci była częstym zjawiskiem, niejednemy następnemu dziecku nadawano imię zmarłego lub nawet starszego, żyjącego.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Franciszek (1880 – 1949) i Łucja Małkiewicz (ca.1882 – 1959) a Sławice Szlacheckie kupili ziemię w Zielenicach i nazwali ją Manteresówką lub Manterysówką. Wykonali trzy nieudane próby wykopania studni. Zobacz mapę.
 
Michała Gamrata wywiad z Teresą Sztajnke (synową Zofii Midro/Manterys, ur. ca. 1917 r., Która później ożenił się ponownie z Otto Sztajnke) w Zielenicach 2018 r