×

Pelagia Manterys (daughter of/jej ojcem Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953)


Wedding of Pelagia Manterys (daughter of/jej ojcem Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953).
Back (from left): Groom’s sister, groom’s grandfather, Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953), groom’s brother (and best man)
Front (from left): Julia Manterys (wife of Piotr Manterys 1876 – ), groom’s father, Pelagia Manterys (daughter of Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953), groom (name unknown), groom’s mother

Ślub Pelagii Manterys (córki Piotra Manterysa 1-10-1877 – 1953).
Z tyłu od lewej: siostra pana młodego, dziadek pana młodego, Piotr Manterys (1-10-1877 – 1953), brat pana młodego (druh)
Z przodu od lewej: Julia Manterys (żona Piotra Manterysa 1-10-1877 – 1953), ojciec pana młodego, panna młoda Pelagia Manterys (córka Piotra Manterysa 1-10-1877 – 1953), pan młody (imię i nazwisko nieznane), matka pana młodego

Pelagia Manterys (daughter of/jej ojcem Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953)
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie

Pelagia was born a Manterys and got married (husband yet unknown to this website). They were farmers and lived in Szczypiec.1

[Possibly the same people as Pelagia (Manterys) & Mieczysław Bibrowski]

1. Based on handwritten correspondence from Łucja Alicja Mrożek (Manterys, 12-12-1938 – )

Pelagia, z domu Manterys. Nazwisko jej męża nieznane nam. Byli rolnikami I mieszkali w Szczypcu.1

[Ewentualnie sami ludzie jak  Pelagia (Manterys) & Mieczysław Bibrowski]

1. Na podstawie pisemnej korespondencji z Łucją Alicją Mrożek (Manterys, 12-12-1938 –)