×

Mikołaj Manterys (6-12-1827 – 28-1-1831)

Mikołaj Manterys was baptised in St Wojciech’s church, Sławice, and his death was also recorded there. His parents lived in Pojałowice.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Mikołaj Manterys była chrzczona w kościele p.w. Św. Wojciecha w Sławicach. Tamże zapisana jest jego śmierć. Jego rodzice mieszkali w Pojałowicach.

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach