×

Michał Manterys (27-9-1813 – 20-4-1815)

The witness to the signing of Michał Manterys’s death record in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, was his uncle Bartłomiej Manterys.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Świadkiem rejestracji śmierci Michała Manterysa w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach był jego stryj Bartłomiej Manterys

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach