×

Maryanna (Manterys) & Piotr (ca.1806 – ) Małkiewicz

Maryanna and Piotr lived in Pojałowice and were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 20-7-1824.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Maryanna i Piotr mieszkali w Pojałowicach. Ślub wzięli 20-7-1824, w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach.

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach