×

Maryanna (Manterys) & Paweł Kura

Maryanna and Paweł lived in Pojałowice and were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 18-7-1820.1

Paweł's parents were Kacper and Rozalia Kura (Czapla).2


1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives

2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: K610

Maryanna i Paweł mieszkali w Pojałowicach. Ślub wzięli 18-7-1820 w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach.1

Paweła rodzice – Kacper i Rozalia Kura (Czapla).2

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach

2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: K610