×

Maria Kruk/Osińska (Manterys) 6-9-1931 – 7-1-2011


Maria Kruk/Osińska (Manterys) 6-9-1931
7-1-2011
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
From left/od lewej: Maria
Kruk/Osińska (Manterys, 6-9-1931 – 7-1-2011), Julianna Manterys (Żurek, 5-7-1910 – 22-7-1975), Barbara Knap (Manterys, 11-9-1938 – )
(Photo/zdjęcie: 1940)
Maria Kruk/Osińska (Manterys) 6-9-1931 – 7-1-2011Maria Osińska/Kruk (Manterys) was born in Kraków. Her children are Danuta (who died a tragically in 2002) and Andrzej (who lives in Cologne in Germany).
Maria Osińska/Kruk (Manterys) urodziła się w Krakowie. Jej dzieci: Danuta (zmarła tragicznie w 2002r) oraz Andrzej (mieszka w Kolonii w Niemczech).