×

Marcin (ca.1690s – ) & Maryanna (ca.1690s – ) Manterys

Marcin and Maryanna are the earliest known Manterys’s. Their eldest child Józef was born in March 1717, thereby most likely placing their own births at no later than the 1690s. They lived in Szczepanowice and were likely married in St Wojciech’s church, Sławice, as that is where their children’s baptisms were recorded.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Marcin i Maryanna są najwcześniej znanymi Manterysami. Ich najstarszy syn Józef urodził się w Marcu 1717r, tym samym ich narodziny mogły nastąpić nie później niż około 1690r. Mieszkali w Szczepanowicach i prawdopodobnie wzięli ślub w kościele Św. Wojciecha w Sławicach, ponieważ tam chrzczono ich dzieci.

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach