×

Janina Sikorska (Manterys) 1-1-1910 – 4-4-2004


Wedding/ślub Stanisław Manterys (son/syn Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953) & Janina Kowalczyk (Władysława?). 10-10-1931, Pinczów.

Back from left/stoją od lewej: Janina Sikorska (Manterys) 1-1-1910 – 4-4-2004, Tadeusz Manterys (son/syn Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953), unknown (but his wife is/jego żoną Pelagia Manterys), Pelagia Manterys (daughter/córka Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953), Józefa - her sister/jej siostrą Julia Manterys (Jangrot), unknown
Sitting from left/siedzą od lewej: Piotr Manterys (1-10-1877 – 1953), unknown (mother of/jej córką Julia Manterys Jangrot), Janina Kowalczyk (Władysława?), Stanisław Manterys (son/syn Piotr Manterys 1-10-1877 – 1953), Julia Manterys (Jangrot, wife of/jej mężem Piotr Manterys)

Left/lewej: Janina Sikorska (Manterys) 1-1-1910 – 4-4-2004
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
Janina Manterys remarried after her first husband died. Her second husband’s surname was Sikorski. She lived in Kraków, likely with her stepson. She had no children of her own.
Janina Sikorska (po drugim mężu, pierwszy mąż zmarł) mieszka w Krakowie, chyba z synem męża. Nie miała własnych dzieci.