×

Jan Paweł Manterys (19-6-1786 – )

Jan Paweł Manterys was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, and his parents lived in Pojałowice.1

His godparents were Sebastian Klimczyk & Zofia Pajdzina (Pajda), both from Pojałowice.2

1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives

2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: p1010765

Jan Paweł Manterys był chrzczony w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Jego rodzice mieszkali w Pojałowicach.1

Jego rodzicami chrzestnymi byli Sebastian Klimczyk & Zofia Pajdzina (Pajda), zarówno z Pojałowice.2

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach

2. Księgi parafialne kościołaśw. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach, zdjęcie p1010765