×

Józef Manterys (3-1717 – )

Józef Manterys was baptised in St Wojciech’s church, Sławice.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Józef Manterys był chrzczony w kościele Św. Wojciecha w Sławicach,

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach