×

Józef Manterys (2-11-1927 – 25-8-1994)


Józef Manterys (2-11-1927 – 25-8-1994) gravestone/nagrobek, Nasiechowice
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie

Józef Manterys (2-11-1927 – 25-8-1994) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Szczepan Włudarz i Maryanna Lech. Witnesses to his birth were Błażej Kowal (45) and Stanisław Peroń (50) from Zarogów.1

His parents resided in Zarogów at the time of his birth.2

His birth record3 states his date of birth as 20-2-1927 but his gravestone states it as 2-11-1927.

He was unmarried.4

1,2,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3131
4. Source unknown

Józef Manterys (2-11-1927 – 25-8-1994) został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego rodzicami byli Szczepan Włudarz i Maryanna Lech. Świadkami jego urodzin byli Błażej Kowal (45) i Stanisław Peroń (50) z Zarogowa.1

Jego rodzice zamieszkiwali w Zarogowie w czasie jego narodzin.2

Jego rejestr urodzin3 podaje datę urodzin jako 20-2-1927, ale jego nagrobek określa to jako 2-11-1927.

Był niezamężny.4

1,2,3. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3131
4. Źródło nieznane