×

Józef (26-2-1838 – 4-5-1902) & Joanna Maryanna (Chuchro, 1839 – 10-4-1916) Manterys


Józef Manterys (b.13-9-1850 d. 29-8-1942) gravestone/nagrobek, Nasiechowice

- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie

Józef and Marianna were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, in 18-5-1858.1 They lived in Zarogów. Józef’s uncle Jacenty Manterys (15-8-1816 – ) was a witness to their wedding. Marianna's parents were Stanisław and Marianna Zębala (Chuchro).2

Józef was a tenant farmer3 or rental farmer.4

Witnesses to the death of their daughter Julianna (b.ca.1869 d.21-1-1870) were Józef Frania (35) & Marcin Manterys (55) both tenant farmers from Zarogów. Józef and Marianna resided in Zarogów at this time.5

Witnesses to the death of their daughter Waleria Manterys (4-12-1888 – 5-1-1889) were Augustyn Roch (40) and Piotr Michalski (60) from Zarogów.6

Witnesses to the death of their daughter Maryanna Manterys (1-1876 – 28-4-1878) were Walenty Manterys (29) and Mateusz Kaszyński (28), both tenant farmers from Zarogów. Maryanna was most probably a twin of Julianna Manterys (3-1-1876 – ).7

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: k1211
3. Parish records in the Kielce Diocesan Archives
4,5. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2247
6. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2288
7. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2422

Józef and Marianna wzięli ślub w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice, w 18-5-1858 roku.1 Żyli w Zarogowie. Józefa stryj Jacenty Manterys (15-8-1816 –) był świadkiem ślubu.

Marianny rodzice Stanisław i Marianna Chuchro (Zębala).2

Józef był czynszownikiem.3,4

Świadkami śmierci ich córki Julianny (ur.ca.1869 zm.21-1-1870) byli Józef Frania (35) i Marcin Manterys (55) oboje czynszownicy z Zarogowa. Józef i Marianna w tym czasie mieszkali w Zarogowie.5

Świadkami śmierci ich córki Walerii Manterys (4-12-1888 – 5-1-1889) byli Augustyn Roch (40) i Piotr Michalski (60) z Zarogowa.6

Świadkami śmierci ich córki Maryanny Manterys (1-1876 – 28-4-1878) byli Walenty Manterys (29) i Mateusz Kaszyński (28), oboje czynszownicy z Zarogowa. Prawdopodobnie Maryanna i Julianna Manterys (3-1-1876 –) byli bliźniakami.7

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: k1211
3. Akta parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
4,5. Akta w parafii św.Wita, Modestai Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2247
6. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2288
7. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2422