×

Manterys History

Origin of the Manterys surname

From at least 1900 to 2010 it was believed that the Manterys surname evolved in Zarogów, Poland, from the surname of a French soldier who settled in Zarogów during Napoleon's retreat from Moscow in 1812.

However, in 2010 this website discovered in the Diocesan Archives in Kielce that a Manterys was born in neighbouring Szczepanowice a century earlier in 1717
his parents would therefore almost certainly have been born in the late 1600s. Then in 2013 this website returned to the Kielce archive and discovered a Manterys born in 1677, along with the name of his parents.

So the origin of the surname is now not known but it certainly dates from at least the mid-1600s in Poland.

Pochodzenie nazwiska Manterys

Z braku dokładnych danych, niektóre podania rodzinne mówiły, że nazwisko Manterys wywodzi się z Zarogowa w powiecie miechowskim i że jest nazwiskiem francuskim. Uważano, że był on żołnierzem francuskim, który osiedlił się w Zarogowie podczas odwrotu rozbitych wojsk Napoleona z pod Moskwy.

Ale w 2010 roku odszukaliśmy w Archiwmum Diecezjalnym w Kielcach, że nieznany nam bliżej Manterys urodził się w sąsiednich Szczepanowicach w 1717 roku - przeto jego rodzice urodzili się przy końcu lat 1600. Po powrocie do archiwum w Kielcach w 2013 roku, odszukaliśmy ponadto, że inny bliżej nie znany nam Manterys urodził się w 1677 roku. Imiona jego rodziców są znane.

Żeby odnaleźć więcej osób noszących dawniej nazwisko Manterys, należałoby sfotografować pozostałe księgi parafialne, znajdujące się w archiwach w Kielcach i w innych archiwach w rejonie Krakowa, gdzie są skupiska Manterysów. Mieszkający w Polsce i zainteresowani, żeby nam pomóc w fotografowaniu akt, proszę skontaktować się z nami, a my udzielimy wskazówki, o które akta nam chodzi i jak to wykonać.