×

Henryk Manterys (24-9-1911 – 24-2-1975)


- Henryk Manterys (24-9-1911 – 24-2-1975) gravestone, Communal Cemetery of Krakow – Rakowice
- Henryk Manterys (24-9-1911 – 24-2-1975) nagrobek, Cmentarz Komunalny w KrakowieRakowice

Henryk Manterys’ (11-9-1911 – 24-2-1975) parents were famers. His godparents were Jan Antosiak and Magdalena Małkiewicz. Witnesses to the birth were Jozef Dewarski (43) and Antoni Nawrot (40) – both farmers.

Source: Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1080039

Rodzice byli rolnikami. Rodzicami chrzestnymi Henryka Manterysa (11-9-1911 – 24-2-1975) byli Jan Antosiak i Magdalena Małkiewicz. Świadkami narodzin byli Józef Dewarski (43) i Antoni Nawrot (40) – oboje rolnicy.

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Sławicach Szlacheckich: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1080039)