×

Franciszka (Manterys) & Jakub Koper

Franciszka and Jakub baptised their daughter Magdalena (20-9-1769 – ) in St Wojciech’s church, Sławice.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Franciszka i Jakub ochrzcili swoją córkę Magdalenę (20-9-1769) w kościele Św. Wojciecha w Sławicach,

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach