×

Florian (1867 – 27-8-1953) & Katarzyna (Kałwa) 1872 – 10-3-1955 Manterys


Seated, 3rd from left: Florian Manterys (1867 – 27-8-1953)
On ground, 4th from left: Dobrosław Chyży (son of Wiktoria (Manterys) and Józef Chyży)

Siedzi, 3-ci z lewej: Florian Manterys (1867 – 27-8-1953)
Na trawie, 4-ty z lewej: Dobrosław Chyży (synem Wiktorii (Manterys) i Józefa
Chyżego)- Wedding of a daughter of Franciszek ( – 1949) and Łucja Manterys.
- Ślub jednej z córek Franciszka ( – 1949) i Łucji Manterys.
1 - Wiktoria Chyży (Manterys)
2 - Zdzisława Markiewicz (Manterys) 12-5-1928 – 5-11-2010
3 - Marianna Manterys (Manterys)
4 - Dobrosław Chyży (15-5-1928 – )
5 - Łucja Manterys (Franciszek wife/żona)
6 - Unknown daughter of Franciszek & Łucja Manterys (Nieznana córka Franciszka & Łucji Manterys)
7 - Franciszek Manterys ( – 1949)
8 - Katarzyna Kałwa (Manterys) 1872 – 10-3-1955
9 - Florian Manterys (1867 – 27-8-1953)
10 - Józef Manterys (23-1-1930 – )Florian (1867 – 27-8-1953) & Katarzyna (Kałwa) 1872 – 10-3-1955 Manterys gravestone/nagrobek, Sławice

- Dates on the gravestones are incorrect and have been corrected here
- Daty na nagrobkach są nieprawidłowe. Poprawione daty znajdują się poniżej nagrobków


Florian (1867 – 27-8-1953) & Katarzyna (Kałwa) 1872 – 10-3-1955 Manterys
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
Miroszów, circa 1940.
Back/z tyłu: (from left/od lewej) Adam Manterys (1-3-1917 – 25-1-1988), Wiktoria Chyża (Manterys) 1902 – 1977, Marianna & Bronisław (13-11-1899 – 28-4-1980) Manterys, Mieczysław Manterys (28-3-1909 – 3-1-1995).
Middle/drugi rząd: (from left/od lewej) Florian Manterys (1867 – 27-8-1953), Katarzyna Manterys (Kałwa) 1872 – 10-3-1955, Agata (friend/znajoma). 
Bottom/z przodu: (from left/od lewej) Zdzisława Markiewicz (Manterys) (12-5-1928 –), Mieczysław Manterys (4-9-1936 – ), Maria-Regina (Bielawska) 5-7-1934 – 9-9-1984

Married on 27-10-1899 in Nasiechowice. Florian's parents resided in Sławice Szlacheckie.1

The birth witnesses to their son Bronisław (23-2-1909 – 19-5-1909) were Franciszek Kardas (47) and Antoni Nawrot (44) – both famers from Sławice Szlacheckie. Godparents were Jan Antosiak and a Łucja Manterys – possibly his aunt Łucja Manterys (Małkiewicz) (ca.1882 – 1959).2

Bronisław’s death witness was a Jan Manterys aged 68 and Łukasz Gądek (44).3

The birth witnesses to their son Władysław Manterys (28-4-1912 – 6-3-1913) were Jan Antosiak (28) and Wincenty Cała (28). Godparents were Józef Wymiał and Zofia Cała.4

Witnesses to his death were Kacper Piech (46) and Łukasz Gąbek.5

The birth witnesses to their son Tadeusz Manterys born on 27-1-1914 were Antoni Nawrot (44) and Lukasz Gąbek. Godparents were Franciszek Manterys (possible his uncle) and Franciszek Dąbrowski.6

1. Source: Birth, death and marriage records from the Nasiechowice parish, Poland, 14-6-2010, row 38
2-6. Source: Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: (2) p1080036, (3) p1080046, (4) p1080040, (5) p1080048, (6) p1080057

Ślub wzięli 27-10-1899 w Nasiechowicach. Floriana rodzice mieszkali w Sławicach Szlacheckich.1

Świadkami urodzin ich syna Bronisława (23-2-1909 – 19-5-1909) byli Franciszek Kardas (47) i Antoni Nawrot (44) – oboje rolnicy ze Sławic Szlacheckich. Rodzice chrzestni Jan Antosiak i Łucja Manterys – możliwe, że to jego ciotka Łucja Manterys (Małkiewicz) (ca.1882 – 1959).2

Świadkami śmierci Bronisława byli Jan Manterys lat 68 i Łukasz Gądek lat 44.3

Świadkami urodzin ich syna Władysława Manterysa (28-4-1912 – 6-3-1913) byli Jan Antosiak (28) i Wincenty Cała (28). Rodzice chrzestni: Józef Wymiał i Zofia Cała.4

Świadkami śmierci Władysława Manterysa byli Kacper Piech (46) i Łukasz Gąbek.5

Świadkami urodzin ich syna Tadeusza Manterysa (ur. 27-1-1914) byli Antoni Nawrot (44) i Lukasz Gąbek. Rodzice chrzestni: Franciszek Manterys (możliwe, że jego stryj) i Franciszek Dąbrowski.6

1. Źródła: Zdjęcia zrobione Archiwach parafialnych w Nasiechowice,14-6-2010, row 38
2-6. Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Sławicach Szlacheckich: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. (1) p1080036, (2) p1080046, (3) p1080040, (4) p1080048, (5) p1080057)