×

Bartłomiej Manterys (8-7-1855 – )

Bartłomiej Manterys was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Witnesses to his baptism were Wojciech and Katarzyna Manterys (possibly his father’s brother and wife). His parents lived in Zarogów.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Bartłomiej Manterys był chrzczony w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech i Katarzyna Manterys (możliwe, że to brat ojca z żoną) Jego rodzice mieszkali w Zarogowie.

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach