×

Anna (Manterys) & Władysław Mucha

Anna (Manterys) & Władysław Mucha married 23-2-1911 in Manhattan, New York, USA.
Anna (Manterys) i Władysław Mucha wstąpili w związek małżeński 23-2-1911 w Manhattan, Nowy Jork, USA.