×

Andrzej (12-11-1865 – 1949) & Marianna (Chomo ca.1877 – ) Manterys


Andrzej Manterys (12-11-1865 – 1949)
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie

- The sons of Tomasz (21-12-1840 – 9-2-1916) and Magdalena (Garmulewicz, 1st wife) Manterys.
- Synowie Tomasza (21-12-1840 – 9-2-1916) i Magdaleny (Garmulewicz, pierwsza żona) Manterys.

(From left/od lewej): Mateusz Manterys (14-9-1872 – 26-3-1946), Tomasz Manterys (21-12-1840 – 9-2-1916), Piotr Manterys (1-10-1877 – 1953), Stanisław Manterys (18-09-1874 – 1946), Andrzej Manterys (12-11-1865 – 1949), Franciszek Manterys (1865 – )

Andrzej Manterys was baptised in Nasiechowice. He had a farm in Rabsztyn near Olkusz. His main focus was his children – educating and securing them materially. Wife was Marianna Manterys (Chomo) born ca.1877. Unlike some of his siblings (notably Mateusz 14-9-1872 – 26-3-1946 and Stanisław 18-9-1874 – 1946), he did not at all get involved in politics and social issues. 


Biography by Zofia Manterys (1915 – ) based on information from Marianna Urbańska (Manterys) in approximately 1978; Stanisława Dąbkowska (Manterys) (18-9-1897 – 18-12-1978) between 1975 and 1978; Marianna Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 in approximately 1976

Andrzej Manterys był ochrzczony w Nasiechowicach. Miał gospodarstwo rolne w Rabsztynie pod Olkuszem. Dbał głównie o swoje dzieci – kształcił je i wyposażał materialnie. Żona była Marianna Manterys (Chomo), ur ca.1877. Nie zajmował się zupełnie sprawami społecznymi i politycznymi jak bracia Mateusz (14-9-1872 – 26-3-1946) i Stanisław (18-9-1874 – 1946).


Uzyskane przez Zofię Manterys (1915 – ) od: Marianny z Manterysów Urbańskiej około 1978 roku; Stanisławy Dąbkowskiej (18-9-1897 – 18-12-1978) około 1975-1978 roku; Marianny Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 około 1976 roku