×

Alina Zelińska (Manterys) 7-3-1951 – 9-1-2003


Alina Zelińska (Manterys) 7-3-1951 – 9-1-2003
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie

- Alina Zelińska (Manterys) 7-3-1951 – 9-1-2003, Communal Cemetery of Krakow – Prądnik Czerwony
- Alina Zelińska (Manterys) 7-3-1951 – 9-1-2003, Cmentarz Komunalny w KrakowiePrądnik Czerwony