×

Agnieszka Manterys (29-1-1778 – )

Agnieszka Manterys was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her parents lived in Miechowiczki.1

Her godparents were Łukasz Bartoszek & Jadwiga Jakubas, both from Nasiechowice.

1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives

2.  Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: p1010726

Agnieszka Manterys został ochrzczony w St Wita, Modesta i kościoła Krescencji, Nasiechowice. Jej rodzice mieszkali w Miechowiczki.1

Jej rodzicami chrzestnymi byli Łukasz Bartoszek & Jadwiga Jakubas, zarówno z Nasiechowice.2

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach

2. Księgi parafialne kościołaśw. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach, zdjęcie p1010726