Zofia (Manterys) & Tadeusz Patyna
Minimize

Resided at Szczepanowice.1

Their daughter Katarzyna was born on 13-11-1791, whose godparents were Gaspar Zielonka & Katarzyna Piech, both probably from Szczepanowice.2

Their son Ignacy Manterys was born on 31-7-1770, whose godparents were Franciszek Dzwigarski (from Miechów) and Jadwiga Stryczek (from Prucławice).3

Their son Wawrzyniec was born on 7-8-1772, whose godparents were Jakub Stryczek and Katarzyna Wiórek.4

Their daughter Agnieszka was born on 16-1-1782 and the witnesses to her birth were Andrzej Połap and Regina Żurek.5

Their daughter Regina was born on 17-1-1785 and the witnesses (or godparents) to her birth were Jozef Komenda and Teresa Szumerz.6

1,2. Birth, death and marriage records from the Archdiocesan Archives in Kielce, Poland. Photo taken 2013, photo ref: img_2364

3,4. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, photo ref: img_2365

5. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, photo ref: img_2358

6. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, photo ref: img_2360

Zofia (Manterys) & Tadeusz Patyna
Minimize

Mieszkali w Szczepanowicach.1

Ich córka Katarzyna urodziła się w dniach 13-11-1791, której chrzestcy byli Gaspar Zielonka i Katarzyna Piech, prawdopodobnie z Szczepanowic.2

Ich syn Ignacy Manterys urodził się w dniach 31-7-1770 r., Których chrzestcy byli Franciszek Dzwigarski (z Miechowa) i Jadwiga Stryczek (z Prucławic).3

Ich syn Wawrzyniec urodził się w dniach 7-8-1772, którego ojcem chrzestnym byli Jakub Stryczek i Katarzyna Wiórek.4

Ich córka Agnieszka urodziła się 16-1-1782, a świadkami jej narodzin byli Andrzej Połap i Regina Żurek.5

Ich córka Regina urodziła się w dniach 17-1-1785, a świadkami (lub rodzicami chrzestnymi) byli Jozef Komenda i Teresa Szumerz.6

1,2. Akta urodzenia, śmierci i małżeństwa z Archiwum Archidiecezjalnego w Kielcach. Zdjęcie zrobione w 2013 r., zdjęcie: img_2364

3,4. Rejestry urodzenia, śmierci i małżeństwa z parafii Miechów, zdjęcie: img_2365

5. Rejestry urodzenia, śmierci i małżeństwa z parafii Miechów, zdjęcie: img_2358

6. Rejestry urodzenia, śmierci i małżeństwa z parafii Miechów, Zdjęcie: img_2360

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use