Minimize

 

Zofia (Manterys) & Edward Pasiński
Minimize

Zofia (Manterys) & Edward Pasiński were married in 1943 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: “Spis treści (3)”

Zofia (Manterys) & Edward Pasiński
Minimize

Zofia (Manterys) i Edward Pasiński wzięli ślub w 1943 roku w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.1

1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z roku 2014, nr: “Spis treści (3)”

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use