Zdzisław (4-10-1933 – ) & Krystyna Manterys (Kowal, 10-7-1940 – )
Minimize

Zdzisław Władysław (4-10-1933 – ) and Krystyna Manterys (Kowal, 10-7-1940 – ) were married 5-7-1959 in Kalina Wielka. Zdzisław was a carpenter.1

1.Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013 (photo ref: p1060745) and the same record re-photographed in 2014 (photo ref: 2583 & 2615)

Zdzisław (4-10-1933 – ) & Krystyna Manterys (Kowal, 10-7-1940 – )
Minimize

Zdzisław Władysław (4-10-1933 – ) i Krystyna Manterys (Kowal, 10-7-1940 – ) wzięli ślub 5-7-1959 w Kalinie Wielkiej. Zdzisław był stolarzem.1

1. Akta parafii w Miechowie. Zdjęcie z roku 2013 (nr: p1060745) i ponownie w 2014 (nr: 2583 & 2615)

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use