Wincenty Manterys (3-4-1842 – 11-1842)
Minimize
Wincenty Manterys was baptised in St Wojciech’s church, Sławice, and was witnessed by Jacenty Manterys (likely his uncle). He died in Wymysłów. His parents lived in Pojałowice.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Wincenty Manterys (3-4-1842 – 11-1842)
Minimize
Wincenty Manterys był chrzczony w kościele Św. Wojciecha w Sławicach. Ojcem chrzestnym był Jacenty Manterys (prawdopodobnie jego stryj). Zmarł w Wymysłowie. Jego rodzice mieszkali w Pojałowicach.

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use