Wiktoria Chyża (Manterys) 1902 – 1977
- See on the genealogical tree
- Znajdź na DrzewieWiktoria Chyża (Manterys) 1902 – 1977Miroszów, circa 1940.
Back/z tyłu: (from left/od lewej) Adam Manterys (1-3-1917 – 25-1-1988), Wiktoria Chyża (Manterys) 1902 – 1977, Marianna & Bronisław (13-11-1899 – 28-4-1980) Manterys, Mieczysław Manterys (28-3-1909 – 3-1-1995).
Middle/drugi rząd: (from left/od lewej) Florian Manterys (1867 – 27-8-1953), Katarzyna Manterys (Kałwa) 1872 – 10-3-1955, Agata (friend/znajoma).
Bottom/z przodu: (from left/od lewej) Zdzisława Markiewicz (Manterys) (12-5-1928 –), Mieczysław Manterys (4-9-1936 – ), Maria-Regina (Bielawska) 5-7-1934 – 9-9-1984- Family home of Bronisław Manterys (13-11-1899 – 28-4-1980), circa 1950, Miroszów, Poland.
- Rodzninny dom Bronisława Manterysa (13-11-1899 – 28-4-1980), circa 1950, Miroszów, Poland.
Back/z tyłu: (from left/od lewej) Mieczysław Manterys (28-3-1909 – 3-1-1995), Maria-Regina Bielawski (Manterys, 5-7-1934 – 9-9-1984), Zdzisława Markiewicz (Manterys, 12-5-1928 – ), Józef Markiewicz
Sitting/siedzą: (from left/od lewej) Adam Manterys (1-3-1917 – 25-1-1988), Wiktoria Chyża (Manterys) 1902 – 1977, Marianna (daughter/córka Floriana Manterys), Mrs/Pani Markiewicz, Józef Chyży, Bronisław Manterys (13-11-1899 – 28-4-1980)

Wiktoria (Manterys, 1902 – 1977) and Józef Chyży (1898 – 1974)
Minimize

Wiktoria (Manterys, 1902 – 1977) and Józef Chyży (1898 – 1974) were married on 25-1-1922. Wiktoria was 19 and Józef 22. Witnesses to the wedding were a Franciszek Manterys, age 42 (possibly Wiktoria’s uncle who died in 1949).1

Wiktoria was born in Dziewięcioły and lived in Sławice Szlacheckie before the wedding. Józef was from Parkonowice and hisparents were Franciszek and Marianna (Gętka) Chyży.2

1,2. Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1080068

Wiktoria (Manterys, 1902 – 1977) and Józef Chyży (1898 – 1974)
Minimize

Wiktoria (Manterys, 1902 – 1977) i Józef Chyży (1898 – 1974) wzięli ślub 25-1-1922. Wiktoria lat 19 a Józef 22. Świadkowie: Franciszek Manterys, lat 42 (możliwe, że był sryjem Wiktorii, który zmarł w 1949r).1

Wiktoria urodziła się w Dziewięciołacha przed ślubem mieszkała w Sławicach Szlacheckich. Józef pochodził zParkonowic a jego rodzicami byli Franciszek i Marianna (zd. Gętka) Chyży.2

1,2. Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Sławicach Szlacheckich: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1080068) 

 
Minimize


- Wedding of a daughter of Franciszek ( – 1949) and Łucja Manterys.
- Ślub jednej z córek Franciszka ( – 1949) i Łucji Manterys.
1 - Wiktoria Chyży (Manterys, 1902 – 1977)
2 - Zdzisława Markiewicz (Manterys) 12-5-1928 – 5-11-2010
3 - Marianna Manterys (Manterys)
4 - Dobrosław Chyży (15-5-1928 – )
5 - Łucja Manterys (Franciszek wife/żona)
6 - Unknown daughter of Franciszek & Łucja Manterys (Nieznana córka Franciszka & Łucji Manterys)
7 - Franciszek Manterys ( – 1949)
8 - Katarzyna Kałwa (Manterys) 1872 – 10-3-1955
9 - Florian Manterys (1867 – 27-8-1953)
10 - Józef Manterys (23-1-1930 – )

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use