Tomasz Manterys (his son/jego synem Wincenty Manterys 1900 – 4-8-1981)
Minimize
Moved to Będzin from Miechów or Racławice.
Tomasz Manterys (his son/jego synem Wincenty Manterys 1900 – 4-8-1981)
Minimize
Przeniósł się do Będzina z Miechowa lub Racławic.
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use