Tadeusz Manterys (21-10-1921 – 31-12-2004)

- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
Tadeusz Manterys (21-10-1921 – 31-12-2004)
Tadeusz Manterys (21-10-1921 – 31-12-2004) gravestone/nagrobek, Gorzedzieju Cmentarz, Tczew
Tadeusz Manterys (21-10-1921 – 31-12-2004) & Bronisława Miszczyk
Minimize

Tadeusz (21-10-1921 – 31-12-2004) & Bronisława (Miszczyk) Manterys were married on 29-10-1949 in St Wit, Modest and Krescencja’s church in Nasiechowice.1

They moved to Małe Slońce where they ran a farm. His family was most likely from Zarogów.2

Bronisława's parents were Józef and Emilia Miszczyk (Jakubas).3

1,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: 6308

2. Source not recorded

Tadeusz Manterys (21-10-1921 – 31-12-2004) & Bronisława Miszczyk
Minimize

Tadeusz (21-10-1921 – 31-12-2004) & Bronisława (Miszczyk) Manterys wzięli ślub 29-10-1949 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.1

Przenieśli się do wsi Małe Słońce, gdzie prowadzili gospodarstwo. Jego rodzina pochodzi prawdopodobnie z Zarogowa.2

Bronisławy rodzice Józef i Emilia Miszczyk (Jakubas).3

1,3. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: 6308

2. Źródło nie zostało zarejestrowane

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use