Szymon (28-10-1844 – 8-8-1918) & Franciszka Manterys (Mosur, ca.1850 – 4-1-1923)
Minimize

Szymon & Franciszka Manterys (Mosur) lived in Zarogów and attended the Nasiechowice parish. Szymon was a tenant famer. Witnesses to the death of their son Jan Manterys (15-8-1877 – 13-11-1878) were Maciej Kukieła (60) and Jan Zagórski (35).1

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2429

Szymon (28-10-1844 – 8-8-1918) & Franciszka Manterys (Mosur, ca.1850 – 4-1-1923)
Minimize

Szymon i Franciszka Manterys (Mosur) mieszkali w Zarogowie I uczęszczali do kościoła w Nasiechowicach.. Szymon był czynszownikiem. Świadkowie śmierci ich syna Jana Manterysa (15-8-1877 – 13-11-1878) byli Maciej Kukieła (60) i Jan Zagórski (35).1

1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2429

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use