- Stanisław Manterys (23-4-1942 – 5-9-1994) gravestone, Communal Cemetery of Krakow – Rakowice
- Stanisław Manterys (23-4-1942 – 5-9-1994) nagrobek, Cmentarz Komunalny w KrakowieRakowice

- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie

Stanisław Manterys (23-4-1942 – 5-9-1994)
Minimize
Stanisław Manterys (23-4-1942 – 5-9-1994)
Minimize
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use