Stanisław Manterys (20-10-1904 – )
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
- Stanisław Manterys in the Polish army captain's uniform.
- Stanisław Manterys w mundurze kapitana Wojska Polskiego.

Stanisław Manterys (20-10-1904 – )
Minimize

Stanisław Manterys (20-10-1904 – ) bought land in the Eastern Poland (possibly near Zaleszczyki), was caught up in the Soviet deportations of 1940 and was taken with his family to central Siberia. After the war the family returned to Poland. Stanisław later joined the Polish army and served as an officer.1

1. Stanisław Manterys (7-12-1935 – )

Stanisław Manterys (20-10-1904 – )
Minimize

Stanisław Manterys (20-10-1904 – ) urodził się w Zarogowie circa 1904 rok. Przed II wojną światową kupił ziemię na Podolu we wschodniej Polsce. W 1940 roku wraz z żoną i dziećmi został zesłany na Sybir. Po wojnie rodzina wróciła do Polski. Stanisław wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, gdzie został oficerem.1

1. Stanisław Manterys (7-12-1935 – )

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use