Stanisław Manterys (12-3-1908 – 1977)
Minimize

Stanisław Manterys was married and got divorced. Had no children. He died in Olkusz.

Stanisław Manterys (12-3-1908 – 1977)
Minimize
Stanisław Manterys zmarł w Olkuszu ok. 1976 roku. Był żonaty, potem rozwiedziony. Bezdzietny.
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use