Rozalia Manterys ( – 9-3-1870)
Minimize

Witnesses to the death of Rozalia Manterys ( – 9-3-1870) were Wit Manterys (70?) and Jan Żurek (35), both tenant farmers from Pojałowice.1

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2251

Rozalia Manterys ( – 9-3-1870)
Minimize

Świadkami śmierci Rozalii Manterys ( – 9-3-1870) byli Wit Manterys (70?) i Jan Żurek (35), oboje czynszownicy z Pojałowic.1

1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2251

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use