Petronela (Manterys, ca.1800/1820 –) & Wojciech Żurek
Minimize

Petronela (Manterys, ca.1800/1820 – ) and Wojciech Żurek lived in Pojałowice. They had a daughter Maryanna (ca.1840 – 14-6-1871) – she died aged 30 and was a widow. Witnesses to her death were Jacek Małkiewicz (49) and Jan Piwowarski (41), both tenant farmers from Pojałowice.1

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2482

Petronela (Manterys, ca.1800/1820 –) & Wojciech Żurek
Minimize

Petronela (Manterys, ca.1800/1820 – ) i Wojciech Żurek mieszkali w Pojałowicach. Mieli córkę Maryanną (ca.1840 – 14-6-1871) – która zmarła jako wdowa w wieku lat 30. Świadkami śmierci byli Jacek Małkiewicz (49) i Jan Piwowarski (41), oboje czynszownicy z Pojałowic.1

1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: 2482

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use