Monika (Manterys, 16-4-1916 – 1991) & Władysław Małkiewicz
Minimize

Monika (Manterys, 16-4-1916 – 1991) and Władysław Małkiewicz were married in 1937 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1

They lived in Miechów.2

Monika was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her godparents were Mikołaj Zdeb and Katarzyna Paroń. Witnesses to her birth were Jakub Kowalczyk (43) and Franciszek Dziura (41), both copyholders from Zarogów.3

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: “Spis treści (1)”
2. Source not recorded
3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3023

Monika (Manterys, 16-4-1916 – 1991) & Władysław Małkiewicz
Minimize

Monika (Manterys, 16-4-1916 – 1991) i Władysław Małkiewicz ożenili się w 1937 r. w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach.1

Mieszkali w Miechowie.2

Monika została ochrzczona w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jej rodzice chrzestni byli Mikołaj Zdeb i Katarzyna Paroń. Świadkami jej urodzin byli Jakub Kowalczyk (43) i Franciszek Dziura (41), zarówno czynszownicy z Zarogowa.3

1. Akta w parafii w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione w 2016 r., zdjęcie: “Spis treści (1)”
2. Źródło nie zostało zarejestrowane
3. Akta w parafii w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione w 2016 r., zdjęcie: img_3023

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use