Maryanna Manterys (ca.1864 – 18-11-1865)
Minimize
Maryanna’s death was recorded in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her parents lived in Pojałowice.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Maryanna Manterys (ca.1864 – 18-11-1865)
Minimize
Jej śmierć zapisana w aktach kościeła p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Jej rodzice mieszkali w Pojałowicach.

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use