Maryanna (Manterys) & Wawrzyniec Krzemień
Minimize

Maryanna (Manterys) & Wawrzyniec Krzemień were married in 1910 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: “Spis treści 3”

Maryanna (Manterys) & Wawrzyniec Krzemień
Minimize

Maryanna (Manterys) & Wawrzyniec Krzemień were married in 1910 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1

1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: “Spis treści 3”

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use