Maryanna (Manterys) & Piotr Len
Minimize

Maryanna (Manterys) and Piotr Len were married in 1913 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: “Spis treści 4”

Maryanna (Manterys) & Piotr Len
Minimize

Maryanna (Manterys) i Piotr Len wzięli ślub w 1913 roku w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.1

1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr“Spis treści 4”

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use