Maryanna (Manterys, 1864 – ) & Wojciech Dąbrowski (1866 – )
Minimize

Maryanna (Manterys, 1864 – ) & Wojciech Dąbrowski (1866 – ) were married in 1883 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1 It is possible they resided in Zarogów.

1. Source: Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. From the research of Eugeniusz Jakubas

Maryanna (Manterys, 1864 – ) & Wojciech Dąbrowski (1866 – )
Minimize

Maryanna (Manterys, 1864 – ) i Wojciech Dąbrowski (1866 – ) wzięli ślub w kościele św. Wita, Modestai Krescencji w Nasiechowicach.1 Możliwe, że mieszkali w Zarogowie.

1. Źródło: Księgi parafialne kościoła św. Wita, Modesty i Krescencji w Nasiechowicach, ze zbiorów Eugeniusza Jakubasa

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use