Maryanna Żurek (Manterys)
Minimize

Maryanna (Manterys) & Wojciech Żurek were from Przesławice. Witnesses to their engagement on 4-2-1807 were Wojciech Polasz and Mateusz Goniec.

Source: Birth, death and marriage records from the Archdiocesan Archives in Kielce, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1050417

Maryanna Żurek (Manterys)
Minimize

Maryanna (Manterys) i Wojciech Żurek byliz Przesławic. Świadkami na ich zapowiedziach przedślubnych 4-2-1807 byli Wojciech Polasz i Mateusz Goniec.

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach Diecezjalnych w Kielcach: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1050417)

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use