Marianna Manterys (27-4-1720 – )
Minimize
Marianna Manterys was baptised in St Wojciech’s church, Sławice.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Marianna Manterys (27-4-1720 – )
Minimize
Marianna Manterys była chrzczona w kościele Św. Wojciecha w Sławicach,

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use