Maksymilian Manterys (20-9-1899 – 1989)
Minimize

Maksymilian Michał Manterys was pharmacist (either in Cieszyn or perhaps in Bielsko-Biała). He married twice – Anna Gawliczek and Władysława Zacharczuk. 

Maksymilian Manterys (20-9-1899 – 1989)
Minimize

Maksymilian Michał Manterys był  farmaceuta (w Cieszynie? w Bielsku Bialej?) Ożenił się dwa razy – Anna Gawliczek and Władysława Zacharczuk.

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use