Katarzyna Manterys (ca.1850 – 15-4-1853)
Minimize
Katarzyna’s death was recorded in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Katarzyna Manterys (ca.1850 – 15-4-1853)
Minimize
Katarzyny śmierć zapisano w aktach kościoła p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach.

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use