Katarzyna (Manterys) & Szczepan Nowak
Minimize

Katarzyna (Manterys) & Szczepan Nowak were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, in 1891.

Source: Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. From the research of Eugeniusz Jakubas

Katarzyna (Manterys) & Szczepan Nowak
Minimize

Katarzyna (Manterys) i Szczepan Nowak wzięli ślub w kościele św. Wita, Modestai Krescencji w Nasiechowicach w 1891 roku

Źródło: Księgi parafialne kościoła św. Wita, Modesty i Krescencji w Nasiechowicach, ze zbiorów Eugeniusza Jakubasa

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use