Katarzyna (Manterys) & Stanisław Peron
Minimize

Katarzyna (Manterys) and Stanisław Peron were married in 1904 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: “Spis treści 2”

Katarzyna (Manterys) & Stanisław Peron
Minimize

Katarzyna (Manterys) i Stanisław Peron wzięli ślub w 1904r w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.1

1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: “Spis treści 2”

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use